Narisawa Izakaya | 冉冉壟 居酒屋
Branding Design 2018 | 品牌形象設計 2018
Chinese Temple Committee, Shen Zhen(Sham Chun) | 深圳,車公廟
 
冉冉壟 居酒屋 品牌2014年創立於英國,集合四十餘人團隊,於深圳開設門店。經過多元文化洗禮,居酒屋亦已不是一般意義上的居酒屋。
iDDC. Co., Ltd. All Rights Reserved
    
Mark